ศูนย์ช่วยเหลือ

จะเลือกได้อย่างไรว่าควรใช้ผู้ให้บริการไหน?

เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาในต่างประเทศของท่านจะให้รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้ท่านเลือก  ท่านสามารถที่จะเลือกใช้ใครก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของท่าน   ท่านอาจขอข้อมูลพิเศษเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาในต่างประเทศของท่าน

สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการปัจจุบันได้อย่างไร?

การเปลี่ยนผู้ให้บริการอาจทำได้ยาก และอาจเสียเงินเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงต้องเสียเวลานาน   จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องเลือกสรรผู้ให้บริการอย่างถี่ถ้วนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาในต่างประเทศของท่านจะช่วยท่านได้  ดังนั้นควรขอคำแนะนำก่อนทำการเปลี่ยนผู้ให้บริการคนปัจจุบัน

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ?

ทีมงานของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ