ศูนย์ช่วยเหลือ

ใครจะเป็นผู้จัดบริการต่าง ๆ ให้กับท่าน?

สัญญาเพื่อรับผลิตภัณฑ์ และ บริการต่างๆของท่านจะอยู่ที่ผู้ให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โปรดทำการติดต่อผู้ให้บริการของท่าน  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ

ใครคือผู้ให้บริการของ PAGE ?

ขอให้ท่านสบายใจได้ ทางบริษัทเราได้ตรวจประวัติผู้ให้บริการที่เป็นหุ้นส่วนของเรา รวมทั้งแน่ใจว่าเป็นผู้ที่มี:

• ประวัติการทำงานดีเยี่ยม
• บริการมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ?

ทีมงานของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ