ศูนย์ช่วยเหลือ

ใครคือผู้ใช้ PAGE ?

ผู้ใช้ PAGE คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาในต่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ ท่านจะวางใจได้เมื่อรู้ว่าเราทำการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของเราทุกราย ซึ่งรวมถึง:

• ตรวจสอบการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส
• ตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดการความเสี่ยง

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ?

ทีมงานของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ