ศูนย์ช่วยเหลือ

มีรายงานอะไรบ้าง?

รายงานจัดรวมไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทดังนี้:

• คอมมิชชั่น
• การขาย และ การซื้อ
• การปฏิบัติงาน

ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าดูรายงานต่างๆได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับการควบคุมของบริษัท.

ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานท่านหนึ่งดูรายงานการขาย พนักงานจะสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลการขายของตนเองเท่านั้น แต่ว่าผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการขายของพนักงานทุกคนภายในบริษัท.

การดาวน์โหลดรายงานทำได้ง่าย และเข้าดูได้ในรูปแบบ CSV

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ?

ทีมงานของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ