การประกันสุขภาพนักศึกษา

การประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย

นักศึกษาจะได้รับการดูแล และ คุ้มครองในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

รู้สึกปลอดภัย

เมื่อนักศึกษาอยู่ไกลบ้าน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา และ ครอบครัวที่จะรู้ว่านักศึกษาจะได้รับการดูแลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เราต้องการให้การผจญภัยเพื่อการศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาปราศจากความวิตกกังวล นี่เป็นเหตุผลที่เราทำให้การประกันสุขภาพนักศึกษาในต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้

Pageportal Australia - health-insurance

มีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง?

ที่พัก

การรับส่งจากสนามบิน

การธนาคาร

การติดต่อสื่อสาร

ความปลอดภัย และ การช่วยเหลือ