telecommunications-banner

การจัดบริการโทรศัพท์

ซิมการ์ดเพื่อช่วยให้นักศึกษาติดต่อถึงได้

นักศึกษาสามารถติดต่อกับบุคคลที่เขารักที่บ้านได้  โดยการติดตั้งซิมการ์ดในโทรศัพท์มือถือของเขา

ติดต่อถึงกัน

เทคโนโลยีทันสมัยช่วยให้นักศึกษานานาชาติติดต่อถึงบุคคลที่เขารักได้จากทั่วทุกหนทุกแห่งของโลก  เราสามารถจัดหาซิมการ์ดไว้ให้พร้อมรองรับการมาถึงของนักศึกษา  เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถติดต่อสื่อสารกับทางบ้านได้เสมอ

Pageportal Australia - Telco-bottom

มีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง?

ที่พัก

การรับส่งจากสนามบิน

การธนาคาร

ประกันสุขภาพ

ความปลอดภัย และ การช่วยเหลือ